SERWIS - ZASADY OGÓLNE

Serwis - Zasady ogólne

Niezbędny pakiet części zamiennych, dokumentacja serwisowa i bezcenna wiedza – nasz serwis ma wszystko, co potrzebne do niezwłocznej naprawy i błyskawicznego rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Nasi pracownicy regularnie szkolą się i doskonalą kwalifikacje, by sprawnie reagować na Twoje potrzeby.

"LŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ODMÓWI REALIZACJI PRAW Z GWARANCJI DLA PRODUKTU, KTÓREGO GWARANTEM JEST INNY PODMIOT.

 

Zarejestruj akumulator

Dłuższa gwarancja, dłuższa satysfakcja – zarejestruj swój akumulator w ciągu 31 dni od daty zakupu i ciesz się gwarancją wydłużoną do 3 lat. Jak to zrobić? Sprawdź w części Rejestracja Akumulatora.

UWAGA! PRAWA WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH GWARANTEM JEST WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREENWORKS TOOLS W POLSCE, FIRMA "LŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Szybko i bezpiecznie

Nasi serwisanci udzielają niezbędnych porad technicznych w zakresie obsługi i zasad działania poszczególnych urządzeń. Nie zawsze sprzęt musi trafić do serwisu. Sprzęt wymagający naszej interwencji serwisowej powinien dotrzeć do nas możliwie szybko. Im szybciej go dostaniemy, tym szybciej będziesz mógł wrócić do działania.

W części Reklamacje umieszczone są niezbędne informacje do złożenia reklamacji, z zamówieniem kuriera włącznie.

Gwarancja satysfakcji

Zanim zgłosisz problem, zapoznaj się z warunkami gwarancji. Pamiętaj, by do przesyłki dołączyć zgłoszenie reklamacyjne, podbitą kartę gwarancyjną i dowód zakupu – to znacznie przyspieszy cały proces.

Ogólne warunki gwarancji

 • Gwarancja na sprzedane elektronarzędzia oraz oświetlenie udzielana jest na poniższych warunkach i polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, wynikających ze stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych lub błędów powstałych w procesie produkcyjnym.
 • Okres ochrony gwarancyjnej trwa w zależności od rodzaju towaru i precyzuje to odpowiednio dołączona karta gwarancyjna.
 • Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, co jest potwierdzone datą dokonania transakcji na dokumencie zakupu (fakturze lub paragonie).
 • Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona z podpisem nabywcy akceptującym warunki gwarancji oraz dołączonym dowodem zakupu kopii (faktura VAT lub paragon), oraz zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem a ujawnione w okresie objętym gwarancją, będą usuwane niezwłocznie na koszt gwaranta.
 • Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich mienia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji i będących następstwem wad towaru.
 • Akceptacja wady objętej gwarancją powoduje bezpłatne jej usunięcie w drodze naprawy urządzenia, wymiany na sprawne wolne od wad lub zwrocie gotówki według wyboru gwaranta. Wymienione urządzenia lub części przechodzą na własność gwaranta.
 • Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: dysze, filtry, worki do odkurzaczy, żarówki, bezpieczniki, paski klinowe, smary, oleje, płyny chłodnicze itp.
 • Z udzielonej gwarancji nie płyną inne prawa poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady urządzenia.
 • Szczegółowe ograniczenia wynikające z gwarancji zapisane zostały przy każdym produkcie w poszczególnych kartach gwarancyjnych.

W zakresie uregulowanym w warunkach szczegółowych oraz w dokumencie gwarancyjnym ogólne warunki gwarancji nie obowiązują.

Odpowiedzialność gwaranta obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i trwa:

 • 36 miesięcy od daty zakupu urządzenia (narzędzie, ładowarka) dla nabywcy detalicznego na podstawie dowodu zakupu – paragon. Dotyczy zakupu kolekcji 24V/40V/60V.
 • 36 miesięcy od daty zakupu urządzenia (narzędzie, ładowarka) dla nabywcy komercyjnego na podstawie dowodu zakupu - faktura VAT. Dotyczy tylko zakupu kolekcji 60V.
 • 24 miesiące od daty zakupu urządzeń z kolekcji ROBOTY KOSZĄCE OPTIMOW dla nabywcy detalicznego i komercyjnego na podstawie dowodu zakupu paragon/faktura VAT.
 • 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia (narzędzie, ładowarka) dla nabywcy komercyjnego na podstawie dowodu zakupu - faktura VAT. Dotyczy kolekcji 24V/40V

Gwarant udziela na akumulatory litowo-jonowe:

 • 24 miesięcznej gwarancji + 12 miesięcy po rejestracji dla nabywcy detalicznego na podstawie dowodu zakupu – paragon. Dotyczy kolekcji 24V/40V/60V
 • 24 miesięcznej gwarancji + 12 miesięcy po rejestracji dla nabywcy detalicznego i komercyjnego na podstawie dowodu zakupu – paragon/faktura VAT. Dotyczy kolekcji 60V i ROBOTY KOSZĄCE OPTIMOW.
 • 12 miesięcznej gwarancji dla nabywcy komercyjnego na podstawie dowodu zakupu – faktura VAT. Dotyczy kolekcji 24V/40V
  Rejestracji akumulatora należy dokonać do 31 dni od daty zakupu.

Powyższe warunki gwarancyjne dotyczącą zakupionych urządzeń od 1.01.2019 r.

WAGA! PRAWA WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH GWARANTEM JEST WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREENWORKS TOOLS W POLSCE, FIRMA "LŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

"LŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ODMÓWI REALIZACJI PRAW Z GWARANCJI DLA PRODUKTU, KTÓREGO GWARANTEM JEST INNY PODMIOT.